சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

LITURGICAL PROGRAMMES

LAUDS (in latin)

Every day at 6.30 am. Morning Prayer in Latin: "Domine labia mea aperies et os meum adnuntiabit laudem tuam" (O Lord, open my lips and my mouth shall declare your praise).

 

On Air: frequencies and web channel RV5