சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

வானொலி மையத்திற்கு எழுது

 

+
Vatican Radio in Rome

Vatican Radio

Indian Section
TAMIL PROGRAMME
Palazzo Pio
Piazza Pia, 3
00120 Vatican City
e-mail: indiano.tamil@spc
+
Vatican Radio in India

Vatican Radio

POC, P.B. N° 2251
Palarivattom
Kochi 682025
India
Satya Bharati, P.B. N° 2
Purulia road
Ranchi - 834001
India

Indian Office

Loyola College
B.P.3301
Chennai 600034
Tamil Nadu
India
+
Vatican Radio in Sri Lanka

Vatican Radio

Bishop's House
P.B. N° 2
Jaffna
Sri Lanka
Communication Center
St. Joseph's Street
Betta, Mannar
Sri Lanka