வத்திக்கான் வானொலியின் தலைப்பு பக்கம்வத்திக்கான் வானொலி
வத்திக்கான் வானொலி   
more languages  

 


RV Web Live Radio Channel

Saturday 26 July 2014
18.00 From the Park of the Royal Palace of Caserta, Holy Mass presided over by Pope Francis to mark the feast day of St. Anne

Programmes to Eastern Europe

Programmes to America and Middle East


Broadcast in Rome and Lazio

18.00 - Holy Mass presided over by Pope Francis
in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 and via Internet

Español - Additional Live broadcast channel


Français - Additional Live broadcast channel


International Sound Channel

18.00 - Holy Mass presided over by Pope Francis
-International Sound via InternetEnglish - Additional Live broadcast channel


Deutsch - Additional Live broadcast channel
நாங்கள் யார் நிகழ்ச்சிகள் நேரம் வானொலி மையத்திற்கு எழுது வத்திக்கான் வானொலியின் தயாரிப்புகள் இணைப்புகள் பிற மொழிகள் தி௫ப்பீடம் வத்திக்கான் நகரம் தி௫த்தந்தை நிகழ்த்தும் தி௫வழிபாடுகள்
இவ்விணையத்தில் உள்ள அனைத்தும் உரிமம் பெற்றவை ©. இணைய ஒருங்கிணைப்பாளர் / இணைய அமைப்பாளர்கள் / சட்ட விதிமுறை / விளம்பரம்