வத்திக்கான் வானொலியின் தலைப்பு பக்கம்வத்திக்கான் வானொலி
வத்திக்கான் வானொலி   
more languages  

 


RV Web Live Radio Channel

10.30 - Pope Francis' visit to the European Parliament
in English for the Rome area on MHz 93,3 FM, on DAB+ RVaticana Europe Channel and via Internet

 

Programmes to Asia and Africa

10.30 - Pope Francis' visit to the European Parliament
-in French for the Rome area on MHz 103,8 FM, on DAB+RVaticana World Channel and via Internet

Programmes to Eastern Europe

Programmes to America and Middle East


10.30 - Pope Francis' visit to the European Parliament
-in Portuguese via Internet

Broadcast in Rome and Lazio

10.30 - Pope Francis' visit to the European Parliament
-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia Channel, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet

Español - Additional Live broadcast channel

10.30 - Pope Francis' visit to the European Parliament
-in Spanish via InternetFrançais - Additional Live broadcast channel

10.30 - Pope Francis' visit to the European Parliament
-in French via InternetInternational Sound Channel

10.30 - Pope Francis' visit to the European Parliament
-International Sound via InternetEnglish - Additional Live broadcast channel

10.30 - Pope Francis' visit to the European Parliament
-in English via InternetDeutsch - Additional Live broadcast channel

10.30 - Pope Francis' visit to the European Parliament
-in German via Internet

நாங்கள் யார் நிகழ்ச்சிகள் நேரம் வானொலி மையத்திற்கு எழுது வத்திக்கான் வானொலியின் தயாரிப்புகள் இணைப்புகள் பிற மொழிகள் தி௫ப்பீடம் வத்திக்கான் நகரம் தி௫த்தந்தை நிகழ்த்தும் தி௫வழிபாடுகள்
இவ்விணையத்தில் உள்ள அனைத்தும் உரிமம் பெற்றவை ©. இணைய ஒருங்கிணைப்பாளர் / இணைய அமைப்பாளர்கள் / சட்ட விதிமுறை / விளம்பரம்