சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

வார ஒலிபரப்பு \ முதல் நிமிடம்

பாசமுள்ள பார்வையில் - அன்னை மரியாவுக்கு நீங்கள் தேவை

புதிய புனிதர்கள் - பிரான்சிஸ்கோ, ஜசிந்தா - RV

16/05/2017 15:46

ஆடு மேய்த்த சிறார்களான, பிரான்சிஸ்கோ, ஜசிந்தா என்ற இருவரையும், 2000மாம் ஆண்டு, மே மாதம் 13ம் தேதி, திருத்தந்தை 2ம் ஜான்பால் அவர்கள், அருளாளர்களென அறிவித்தார். 2017ம் ஆண்டு, மே மாதம் 13ம் தேதி, இவ்விரு சிறாரையும், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், புனிதர்களென அறிவித்தார். 2000 மற்றும் 2017 ஆகிய இரு ஆண்டுகளிலும், மே 13ம் தேதி, சனிக்கிழமையாக அமைந்தது, நமக்குள் ஓர் அழகிய எண்ணத்தை விதைக்கிறது.

பொதுவாகவே, வார நாள்களில், சனிக்கிழமைகள், அன்னை மரியாவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நாள்கள் என்பது, நம் வழிபாட்டில் நிலவும் ஒரு மரபு. திருஅவை வரலாற்றில், மறைசாட்சிகள் அல்லாத புனிதர்கள் வரிசையில், மிகக் குறைந்த வயதில் பீடங்களில் ஏற்றப்பட்டுள்ள தன் குழந்தைச் செல்வங்களுக்கு, அருளாளர், புனிதர் என்ற மகுடங்களைச் சூட்டி மகிழ்வதற்கு, அன்னை மரியா, தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட சனிக்கிழமையைத் தேர்ந்தெடுத்தார் என்பது, அன்னைக்கே உரிய பாசத்தைக் காட்டுகிறது.

2000மாம் ஆண்டு, புனிதத் திருத்தந்தை 2ம் ஜான்பால் அவர்கள், பாத்திமா திருத்தலத்தில், பிரான்சிஸ்கோ, ஜசிந்தா இருவரையும் அருளாளர்களாக அறிவித்தத் திருப்பலியில் கலந்துகொண்ட பல சிறுவர், சிறுமியர், அவ்விரு சிறாரைப்போல் உடையணிந்திருந்தனர். அவர்களைக் கண்ட திருத்தந்தை, தன் மறையுரையின் இறுதியில் இவ்வாறு கூறினார்:

"அன்பு சிறுவர், சிறுமியரே, உங்களில் பலர், இன்று, பிரான்சிஸ்கோவைப் போல, ஜசிந்தாவைப் போல உடுத்தியிருப்பது, காண்பதற்கு அழகாக உள்ளது. ஆனால், இன்னும் சில மணி நேரங்களில், அல்லது, நாளை, இந்த உடைகளை நீங்கள் களைந்துவிடுவீர்கள்... சிறு இடையர்கள் காணாமல் போய்விடுவர்.

அவர்கள் காணாமல் போய்விட வேண்டுமா? கூடாது. நமது அன்னை மரியாவுக்கு நீங்கள் தேவை. உலக மக்களின் பாவங்களுக்குப் பரிகாரமாக, பிரான்சிஸ்கோ, ஜசிந்தா இருவரும், செபமும், தியாகமும் செய்வதற்கு மரியன்னை அவர்களைத் தூண்டினார். அவர்களும் அவ்வாறே செய்தனர். அதேபோல், பாவிகளை மனம் திருப்புவதற்கு, உங்கள் செபங்களும், தியாகங்களும் மரியன்னைக்குத் தேவை. மரியன்னை, இவ்விரு சிறாருக்கும் பாடம் புகட்டிய அதே ‘பள்ளியில்’ உங்களைச் சேர்த்துவிடும்படி, உங்கள் பெற்றோரிடம் கேளுங்கள்" என்று, புனிதத் திருத்தந்தை 2ம் ஜான்பால் அவர்கள், சிறுவர், சிறுமியருக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வானொலி

16/05/2017 15:46