சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

வத்திக்கான் \ நிகழ்வுகள்

முக்கிய அறிவிப்பு

வத்திக்கான் வானொலி - இலச்சினை - RV

25/11/2017 15:06

நவம்பர் 26, இஞ்ஞாயிறிலிருந்து வத்திக்கான் வானொலியின் தமிழ் தினசரி மாலை ஒலிபரப்பு, 41 மீ.பா. 7250 கி.ஹெ. மற்றும் 31 மீ.பா. 9505 கி.ஹெ.ல் இடம்பெறுகின்றது. 

25/11/2017 15:06