சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

உலகம் \ அறிந்து கொள்வோம்

அலைவரிசை மாற்றம் பற்றிய அறிவிப்பு

மத்திய பிரான்சிலுள்ள ஒலிபரப்பி - AFP

23/03/2018 15:33

மார்ச் 25, இஞ்ஞாயிறிலிருந்து, இந்திய நேரம் இரவு 8.20 மணிக்கான நம் தினசரி ஒலிபரப்பு 31 மீ.பா.9,800 கி.ஹெ.லும், 25 மீ.பா. 11,725 கி.ஹெ.லும் இடம்பெறும்.

23/03/2018 15:33