சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

திருஅவை \ பிறரன்புப் பணி

புனித வெள்ளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி - உயிர் தந்த உத்தமர்

சிலுவையுடன் பின்தொடர்தல் - REUTERS

30/03/2018 12:56

புனித வெள்ளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி - உயிர் தந்த உத்தமர்

ஆக்கம் - திரு. ராம்ஸம்

இதில் பங்கு பெற்றோர் - திரு. S.N. சுரேந்தர், திருமதி. சிமோனெட், மற்றும், திரு. ரான்ஸம்.

ஒலிப்பதிவு : திரு. வின்சென்ட் ராஜ் - வின்சி டிஜிடெக்.

இடையிடையே வரும் பாடல்கள், திருச்சி கலைக்காவிரி தயாரிப்பு.

இந்நிகழ்ச்சியை நமக்கு அனுப்பி உதவியவர், அன்பின் மடல் நவராஜன்.

30/03/2018 12:56