சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

அணு ஆயுதங்கள் எதிர்ப்பு

2017ம் ஆண்டின் நொபெல் அமைதி விருது பெற்ற ICAN

2017ம் ஆண்டின் நொபெல் அமைதி விருது பெற்ற ICAN

அணு ஆயுதங்கள் ஒழிப்பு அமைப்புக்கு நொபெல் அமைதி விருது

07/10/2017 15:11

அணு ஆயுதங்கள் ஒழிக்கப்பட உழைக்கும் உலகளாவிய அமைப்புக்கு (ICAN), 2017ம் ஆண்டின் நொபெல் அமைதி விருது வழங்கப்படுவதாக, நார்வே நொபெல் அமைதி விருது குழு அறிவித்துள்ளது. இவ்விருது பற்றி அறிவித்த நார்வே குழு, அணு ஆயுதங்கள் அச்சுறுத்தல் அதிகமாகவுள்ள ஒரு காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து வரும்வேளை, இந்த உலகளாவிய