சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

அதிகாரப்பூர்வமான 70வது புதுமை

லூர்து நகரில் ஒரு புதுமை அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது

லூர்து அன்னையின் பரிந்துரையால் குணமான பிரான்ஸ் நாட்டு அருள்சகோதரி Bernadette Moriau

லூர்து நகரில் ஒரு புதுமை அதிகாரப்பூர்வ அங்கீகாரம்

13/02/2018 15:44

லூர்து அன்னையிடம் செபித்ததால், ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புதுமைகள் நடந்திருந்தாலும், எழுபது புதுமைகளே இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.