சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

அமேசான் சிறப்பு ஆயர் மன்றம்

அமேசான் காடுகள்

அமேசான் காடுகள்

அமேசான் பகுதி சிறப்பு ஆயர் மாமன்ற தயாரிப்பு வரைவு

08/06/2018 16:44

‘திருஅவைக்கும், ஒருங்கிணைந்த சுற்றுச்சூழலுக்கும் புதிய பாதைகள்’ என்ற தலைப்பில், 2019ம் ஆண்டு அக்டோபரில் நடைபெறவிருக்கும், அமேசான் பகுதி ஆயர்கள் சிறப்பு மாமன்றத்திற்குரிய தயாரிப்பு ஏட்டை, இவ்வெள்ளியன்று செய்தியாளர் கூட்டத்தில் வெளியிட்டுள்ளது திருப்பீடம். அமேசான் பகுதியில் வாழ்கின்ற 

 

திருப்பீடம் பூர்வீக இன மக்களின் உரிமைகளுக்கு ஆதரவு

பெரு நாட்டில் அமேசான் பகுதி மக்களுடன் உணவருந்தும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

திருப்பீடம் பூர்வீக இன மக்களின் உரிமைகளுக்கு ஆதரவு

20/04/2018 15:28

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், அமேசான் குறித்து மிகவும் அக்கறை கொண்டிருக்கிறார். 2019ல், அமேசான் பற்றி, சிறப்பு ஆயர் பேரவையை நடத்தவிருக்கிறார் - பேராயர் அவுசா

 

அமேசான் பகுதி மக்களுக்கு திருத்தந்தை உரையாற்றுகிறார்

அமேசான் பகுதி மக்களுக்கு திருத்தந்தை உரையாற்றுகிறார்

புனிதத்துவம், வாழ்வின் சிறு நிகழ்வுகள் வழியாக வளர்கிறது

13/04/2018 15:12

புனிதத்துவம், ஒவ்வொரு நாள் வாழ்வின் சிறு நிகழ்வுகள் வழியாக வளர்கிறது என்ற சொற்களை, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இவ்வெள்ளியன்று தன் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ளார். ஏப்ரல் 09, இத்திங்களன்று, மகிழ்ந்து பேருவகை கொள்ளுங்கள் என்ற தலைப்பில், திருத்தூது அறிவுரை மடலை வெளியிட்டுள்ள திருத்தந்தை