சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

அருள்பணி லெயோனார்தோ சப்பியன்சா

அருளாளர் திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல்

அருளாளர் திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல்

The barque of Paul நூல் பற்றி திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

16/05/2018 15:31

அருளாளர் திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல் அவர்களின் கடிதங்களை வாசித்தபோது, அத்திருத்தந்தை, கிறிஸ்துவுக்கும், திருஅவைக்கும் தாழ்ச்சி நிறைந்த  அன்பின் சான்றாக விளங்கியது, தெளிவாகத் தெரிந்தது என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் கூறியுள்ளார். ஜொவான்னி பத்திஸ்தா மொந்தினி (Giovanni Battista Montini)