சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

அருள்பணி Fernando Chica Arellano

பசியை ஒழிப்பதற்கு எல்லாத் துறைகளும் இணைந்து செயல்பட..

உரோம் நகரில் FAO மையம்

பசியை ஒழிப்பதற்கு எல்லாத் துறைகளும் இணைந்து செயல்பட..

14/07/2017 16:24

உலகின் இன்றைய நிலையை நோக்கும்போது, 2030ம் ஆண்டுக்குள் பசிக்கொடுமையை ஒழிப்பது, இயலாதப் பணியாக உள்ளது - திருப்பீட அதிகாரி அருள்பணி Fernando Chica