சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

அறிவியலில் பெண்கள் சிறுமிகள் உலக நாள்

அறிவியல் ஆய்வில் பெண்கள், சிறுமிகளுக்கு ஆதரவளிக்க...

அறிவியல் ஆய்வகத்தில் பணியாற்றும் பெண் ஆய்வாளர்

அறிவியல் ஆய்வில் பெண்கள், சிறுமிகளுக்கு ஆதரவளிக்க...

10/02/2018 15:35

அறிவியலில் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் உலக நாள், பிப்ரவரி 11, இஞ்ஞாயிறன்று கடைப்பிடிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு, கூட்டேரெஸ் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள செய்தி