சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

ஆயர் Shukardin

கராச்சி புனித பேட்ரிக் ஆலயம்

கராச்சி புனித பேட்ரிக் ஆலயம்

நவீன இறைவாக்கினர்களாக வாழுங்கள், பாகிஸ்தான் ஆயர்

07/10/2017 15:04

இறைவனைவிட்டு விலகி இருக்கும் இளையோர், தவறான பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்து தவறு செய்யும் இளையோர் உட்பட எல்லாருக்கும், நற்செய்தியை அறிவித்து, நவீன இறைவாக்கினர்களாகச் செயல்படுங்கள் என்று, பாகிஸ்தான் ஆயர் ஒருவர், இளையோரிடம் கேட்டுக்கொண்டார். "Jesus Youth Pakistan" என்ற, பாகிஸ்தான் இயேசு இளையோர்