சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

ஆறாம் பால் அரங்கம்

தாய்லாந்து புத்தமதத் துறவிகளைச் சந்திக்கிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

தாய்லாந்து புத்தமதத் துறவிகளைச் சந்திக்கிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

தாய்லாந்து புத்தமதத் துறவிகளைச் சந்தித்த திருத்தந்தை

16/05/2018 15:04

புத்தர்களும், கிறிஸ்தவர்களும் ஒருவர் ஒருவருடைய ஆன்மீக பாரம்பரியத்தை உளமார மதிப்பதில் வளரவேண்டும் என்பதே தன் விருப்பம் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் தன்னை சந்திக்க வந்திருந்த புத்தமதப் துறவிகளிடம் கூறினார்.  தாய்லாந்து நாட்டிலிருந்து வருகை தந்திருந்த புத்தமதத் துறவிகளை, மே 16 

 

இத்தாலிய செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் ஏறத்தாழ ஏழாயிரம் பணியாளர்களை திருத்தந்தை சந்திக்கிறார்

இத்தாலிய செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் ஏறத்தாழ ஏழாயிரம் பணியாளர்களை திருத்தந்தை சந்திக்கிறார்

செஞ்சிலுவைச் சங்கப் பணியாளர்கள் மனிதாபிமானத்திற்கு சான்றுகள்

27/01/2018 14:55

செஞ்சிலுவைச் சங்கப் பணியாளர்கள், மனிதாபிமானத்திற்கு எப்போதும் சான்றுகளாய் விளங்குகின்றனர் என்று பாராட்டினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். இத்தாலிய செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் ஏறத்தாழ ஏழாயிரம் பணியாளர்களை,  இச்சனிக்கிழமையன்று, அருளாளர் ஆறாம் பவுல் அரங்கத்தில் சந்தித்து உரையாற்றிய திருத்தந்தை