சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

இயேசுவின் காயங்களைத் தொடுதல்

இந்தியாவில் மறைபரப்புப்பணி குறித்து ஆயர்களின் ஆலோசனை

இந்திய இலத்தீன் வழிபாட்டு முறை ஆயர்கள் அவையின் பிரதிநிதிகள் கூட்டம்

இந்தியாவில் மறைபரப்புப்பணி குறித்து ஆயர்களின் ஆலோசனை

11/07/2018 16:31

நற்செய்தியை, மக்களுக்குப் பறைசாற்ற, கிறிஸ்துவின் காயங்களாக விளங்கும் வறியோர், ஒடுக்கப்பட்டோர் ஆகியோரை இந்தியத் திருஅவை தொடவேண்டும் - கர்தினால் கிரேசியஸ்