சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

இயேசுவைப் பின்தொடர்தல்

விளைவுகளால் பாதிப்படையாமல் இயேசுவின் பின்னால்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

விளைவுகளால் பாதிப்படையாமல் இயேசுவின் பின்னால்

16/04/2018 16:02

இயேசுவை நாம் பின்பற்றுவது, ஆர்வக்கோளாறினால் அல்ல, மாறாக, அவர் மீது நாம் கொண்டுள்ள விசுவாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும் - திருத்தந்தை மறையுரை