சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

இறையடியார்கள்

பொதுநிலை இறைஊழியர்களின் வீரத்துவ வாழ்வுமுறை ஏற்பு

புனித பேதுரு பசிலிக்கா வளாகத்தில் புனிதர்பட்ட திருப்பலி

பொதுநிலை இறைஊழியர்களின் வீரத்துவ வாழ்வுமுறை ஏற்பு

06/07/2018 16:19

Pietro Di Vitale, Giorgio La Pira, Alexia González-Barros y González, Carlo Acutis ஆகியோரின் வீரத்துவப் பண்புகளை, ஏற்றுக்கொண்டார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

 

இறையடியார் அருள்பணி Donizetti Tavares de Lima

இறையடியார் அருள்பணி Donizetti Tavares de Lima

இறையடியார்களின் வீரத்துவமான புண்ணிய வாழ்வு ஏற்பு

11/10/2017 08:40

முத்திப்பேறுபெற்ற நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கென ஒன்பது இறையடியார்களின் வீரத்துவமான  புண்ணிய வாழ்வு பற்றிய விவரங்களை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். திருப்பீட புனிதர்நிலை பேராயத் தலைவர் கர்தினால் ஆஞ்சலோ அமாத்தோ அவர்கள், இத்திங்கள் மாலையில் திருத்தந்தையைச் சந்தித்து இந்த விவரங்க