சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

இலங்கை கடற்படை

மன்னார் ஆயர், இலங்கைத் தமிழர்கள் சார்பில் அரசிடம் விண்ணப்பம்

மன்னார் ஆயர், இலங்கைத் தமிழர்கள் சார்பில், அரசிடம் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்தார்.

மன்னார் ஆயர், இலங்கைத் தமிழர்கள் சார்பில் அரசிடம் விண்ணப்பம்

20/04/2017 16:39

தமிழர்களுக்குச் சொந்தமான இடங்கள் அவர்களுக்கு மீண்டும் தரப்படவேண்டும் என்ற கோரிக்கையை, மன்னார் ஆயர், சுவாமிப்பிள்ளை, அரசு அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தார்.