சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

இளையோர் விழா

Genfest கொண்டாட்டம்

Genfest கொண்டாட்டம்

மனிலா Genfest விழாவில் 100க்கு மேற்பட்ட நாடுகளின் இளையோர்

06/07/2018 16:56

Genfest எனப்படும், ஃபோக்கோலாரே இயக்கத்தின் உலகளாவிய இளையோர் விழா, பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் மனிலாவில், ஜூலை 6, இவ்வெள்ளியன்று தொடங்கியுள்ளது. ஜூலை 08, வருகிற ஞாயிறு வரை நடைபெறும், இந்த இளையோர் விழாவில், நூற்றுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து ஏறத்தாழ ஆறாயிரம் இளையோர்.............................. 

 

ஈராக் நாட்டின் நினிவே சமவெளியில் இளையோர் விழா

இளையோர் விழாவில் பங்கேற்கும் இளையோர்

ஈராக் நாட்டின் நினிவே சமவெளியில் இளையோர் விழா

02/08/2017 15:12

ஈராக் நாட்டின் நினிவே சமவெளியில், கல்தேய வழிபாட்டு முறையைச் சேர்ந்த பாபிலோனிய மறைமாவட்டம், இளையோர் விழா ஒன்றை நடத்தியது.