சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

இவ்வுலக வாழ்வு

பேராயர் பெர்னார்தித்தோ அவுசா

ஐ.நா.அவைக் கூட்டங்களில் திருப்பீட பிரதிநிதியாகப் பங்கேற்கும் பேராயர் பெர்னார்தித்தோ அவுசா

மகிழ்வையும், மேன்மையான வாழ்வையும் தேடும் மனிதர்கள்

12/04/2018 15:52

மகிழ்வையும், மேன்மையான வாழ்வையும் உலகின் அனைத்து மனிதர்களும் தேடுகின்றனர் என்பதையே, உலகெங்கும் நிகழும் குடிபெயர்தல் என்ற நிகழ்வு எடுத்துரைக்கிறது என்று, திருப்பீட உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறினார். ஐ.நா. அவையின் மக்கள் தொகையும் முன்னேற்றமும் என்ற பணிக்குழு, ஐ.நா. தலைமையகத்தில் ஏற்பாடு செய்திருந்த