சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

உடலின் மீது மதிப்பு

வாழ்வு, மற்றும், மனித உடலின் மதிப்பைக் கண்டுகொள்வோம்

அல்லேலூயா வாழ்த்தொலி உரை வழங்கும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

வாழ்வு, மற்றும், மனித உடலின் மதிப்பைக் கண்டுகொள்வோம்

16/04/2018 16:16

நாம் அனைவரும் நம் உடல் மற்றும், மற்றவரின் உடல்கள் மீது மிகுந்த மரியாதை வைத்து அவற்றைப் பராமரிக்க வேண்டும், என கேட்டுக்கொண்டார் திருத்தந்தை.