சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

உப்பு

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில்  திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

கிறிஸ்தவர்களின் சாட்சிய வாழ்வு உப்பாக, ஒளியாக இருப்பது

12/06/2018 15:27

உணவுக்கு சுவையூட்ட உப்பு பயன்படுகிறது, அதுபோல், ஒளியும் பிறருக்கே ஒளியூட்டுகிறது, இந்த உப்பும், ஒளியும் போன்று, கிறிஸ்தவர்கள் தினசரி வாழ்வில் சாட்சிகளாகச் செயல்படவேண்டும் என அழைப்பு விடுத்தார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.  தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் இச்செ

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத் திருப்பலியில்  திருத்தந்தை  மறையுரை

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத் திருப்பலியில் திருத்தந்தை மறையுரை

உப்பாகவும் ஒளியாகவும் செயல்பட திருத்தந்தை அழைப்பு

13/06/2017 15:46

கிறிஸ்தவ சாட்சியம் என்பது, செயற்கையான காப்பீட்டுமுறைகள் அல்ல, மாறாக, உப்பாகவும் ஒளியாகவும் இருத்தலேயாகும் என, இச்செவ்வாய் காலை சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத் திருப்பலியில் மறையுரையாற்றினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் செயற்கையான வாக்குறுதிகளில் தங்கள் நம்பிக்கையைக்