சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

உலக இளையோர் நாள்

பாசமுள்ள பார்வையில்: அடக்கி ஆள்வதற்கு அல்ல, பணி செய்வதற்கே

ரியோவில் இளையோரைச் சந்திக்கும் திருத்தந்தை

பாசமுள்ள பார்வையில்: அடக்கி ஆள்வதற்கு அல்ல, பணி செய்வதற்கே

26/08/2017 12:57

"மக்களின் புகழ், ஆரவாரம் அனைத்தும் இன்னும் இரண்டு, மூன்று ஆண்டுகள் நீடிக்கும். இந்த புகழ்ச்சியை அதிகம் நம்பாமல் இருப்பதே புத்திசாலித்தனம்" - திருத்தந்தை

 

புதன் பொது மறைக்கல்வியுரையில் திருத்தந்தை

புதன் பொது மறைக்கல்வியுரையில் திருத்தந்தை

திருத்தந்தை : இளையோரே, நீங்கள் திருஅவையின் நம்பிக்கை

12/08/2017 15:41

 “அன்புள்ள இளையோரே, நீங்கள் திருஅவையின் நம்பிக்கை. உங்களது எதிர்காலம் பற்றி கனவு காண்கின்றீர்களா? அப்படியானால், உலக ஆயர்கள் மாமன்றத்தில் கலந்துகொள்ளுங்கள்”என்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இச்சனிக்கிழமையன்று தனது டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார்.  ஆகஸ்ட் 12, இச்சனிக்கிழமையன்று, ஐக்கிய