சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

உலக வானொலி தினம்

பிப்ரவரி 13 உலக வானொலி தினம், ஐ.நா. செய்தி

வத்திக்கான் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை ஒலிபரப்பும் நிலையம்

பிப்ரவரி 13 உலக வானொலி தினம், ஐ.நா. செய்தி

13/02/2018 15:32

மகிழ்விப்பது, கற்றுக்கொடுப்பது, தகவல்களை வழங்குவது, தூண்டுதல் கொடுப்பது ஆகியவற்றில், வானொலி வல்லமையுடையதாய் உள்ளது - ஐ.நா. பொதுச்செயலர் கூட்டேரெஸ்