சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

எதிர்பார்ப்பு

மக்கள் நடுவே திருத்தந்தை

மக்கள் நடுவே திருத்தந்தை

குறைவாக எதிர்பார்க்கும் இறைவன், அதிகமாக வாரி வழங்குகிறார்

17/04/2018 16:02

நமக்கு அதிகமாக வழங்கும் இறைவன், நம்மிடமிருந்து மிகக்குறைவாகவே எதிர்பார்க்கிறார், என்ற கருத்துடன், இச்செவ்வாய்க்கிழமையன்று தன் டுவிட்டர் செய்தியை வெளியிட்டுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். 'நம்மிடம் சிறிதளவே கேட்கும் இறைவன், நமக்கு மிக அதிகமாக வாரி வழங்குகிறார். நாம் நம் இதயங்களை..........