சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

எபேசு மூப்பர்கள்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்   திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்

ஆயர்கள் தம் மந்தைகள் மீது அக்கறையாய் இருப்பார்களாக

15/05/2018 15:19

தூய ஆவியாருக்குப் பணிந்து, தம் மந்தையின் மீது அன்பு செலுத்திய திருத்தூதர் பவுல் அவர்களின் எடுத்துக்காட்டை அனைத்து ஆயர்களும் பின்பற்ற வேண்டுமென்று தான் செபிப்பதாக, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இச்செவ்வாய் காலையில் மறையுரையாற்றினார். திருத்தூதர் பவுல், தூய ஆவியாருக்குக் கட்டுப்பட்டு