சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

எல்லைகளற்ற மருத்துவர்கள்

மே 12, உலக செவிலியர் தினம்

பிரேசில் நாட்டில் பணியாற்றும் ஆண் மற்றும் பெண் செவிலியர்கள்

மே 12, உலக செவிலியர் தினம்

11/05/2018 15:33

MSF அமைப்பு, இந்த அமைப்பில் 72 நாடுகளில் பணியாற்றும் 8,843 செவிலியர்களும், எல்லா நேரங்களிலும் தரமான பணிகளை ஆற்றி வருகின்றனர் எனப் பாராட்டியுள்ளது.

 

பாசமுள்ள பார்வையில்: "எல்லைகள் இல்லாத மருத்துவர்கள்"

"எல்லைகள் இல்லாத மருத்துவர்கள்" அமைப்பைச் சேர்ந்த மருத்துவர், குழந்தையைப் பரிசோதித்தல்

பாசமுள்ள பார்வையில்: "எல்லைகள் இல்லாத மருத்துவர்கள்"

19/12/2017 14:12

"எல்லைகள் இல்லாத மருத்துவர்கள்" - அரசுசாரா அமைப்பில் பணியாற்றும் மருத்துவர்களும் மருத்துவப் பணியாளர்களும் அனைத்து உதவிகளையும், இலவசமாகச் செய்கின்றனர்.

 

நைஜீரியாவில் காலராவைக் கட்டுப்படுத்த போராடும் மருத்துவர்கள்

காலரா நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை உருவாக்கும் முயற்சி

நைஜீரியாவில் காலராவைக் கட்டுப்படுத்த போராடும் மருத்துவர்கள்

19/09/2017 17:13

நைஜீரியா நாட்டில், காலரா நோய் வேகமாகப் பரவிவருவதை முன்னிட்டு, "எல்லைகளற்ற மருத்துவர்கள்" என்ற பிறரன்பு அமைப்பு, தன் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.