சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

ஏமன் துணைப்பிரதமர், Al-Mekhlafi

கடத்தப்பட்ட அ.பணி. உழுன்னலில் உயிருடன் இருக்கிறார்

கடத்தப்பட்ட அ.பணி. டாம் உழுன்னலில்

கடத்தப்பட்ட அ.பணி. உழுன்னலில் உயிருடன் இருக்கிறார்

13/07/2017 15:27

அருள்பணி டாம் உழுன்னலில், இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார், அவரை விடுவிக்க ஏமன் அரசு அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது - ஏமன் துணைப்பிரதமர்