சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

ஏற்புடைமை

உலக சீர்திருத்த சபைகளின் கூட்டமைப்பும் இணைந்துள்ளதை வரவேற்றுள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

உலக சீர்திருத்த சபைகளின் கூட்டமைப்பும் இணைந்துள்ளதை வரவேற்றுள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

ஏற்புடைமை கோட்பாடு குறித்த சீர்திருத்த சபைகளின் இசைவுக்கு...

15/07/2017 15:08

யார் மீட்படையக்கூடும் என்பதைக் கூறும் ஏற்புடைமை கோட்பாட்டில், கத்தோலிக்கர், லூத்தரன் மற்றும் மெத்தடிஸ்ட் கிறிஸ்தவ சபைகளிடையே இதுவரை நிலவிவந்த கருத்து ஒருங்கிணைப்பில், உலக சீர்திருத்த சபைகளின் கூட்டமைப்பும் இணைந்துள்ளதை வரவேற்றுள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். உலக சீர்திருத்த சபைகள்