சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

ஐவரி கோஸ்ட் நாடு

சிறைகளின் நெருக்கடிகளைக் களைய அரசுக்கு அழைப்பு

ஐவரி கோஸ்ட் ஆயர் பேரவைத் தலைவர், ஆயர் Antoine Koné

சிறைகளின் நெருக்கடிகளைக் களைய அரசுக்கு அழைப்பு

13/04/2018 15:24

ஐவரி கோஸ்ட் ஆயர் பேரவை கணிப்புப்படி, 3,754 கைதிகள் இருக்கக்கூடிய சிறைகளில் 16,254 கைதிகள் உள்ளனர். ஏப்ரல் 8, அங்கு தேசிய கைதிகள் நாள் கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.

 

கர்தினால் Jean-Pierre Kutwa

ஐவரி கோஸ்ட் கர்தினால் Jean-Pierre Kutwa

குழந்தை நரபலிக்கு எதிராக ஓங்கி ஒலிக்கும் கர்தினாலின் குரல்

03/04/2018 15:46

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் ஒன்றினாலேயே மீட்பைப் பெறமுடியும், ஏனைய இரத்தம் சிந்தல்கள் அனைத்திற்கும் மனித குலம் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் என உரைத்தார் ஐவரி கோஸ்ட் கர்தினால் Jean-Pierre Kutwa. இவ்வாண்டின் துவக்க மூன்று மாதங்களில் மட்டும் இந்நாட்டில் மூன்று குழந்தைகள் நரபலி கொடுக்கப்பட்டதாக