சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

கடவுள் கட்டளைகள்

புதன் மறைக்கல்வியுரையின்போது

புதன் மறைக்கல்வியுரையின்போது

மறைக்கல்வியுரை : வாழ்வை சீர்படுத்தற்கான அழைப்பே இறைக்கட்டளை

20/06/2018 14:49

இறைக் கட்டளைகள் குறித்த நம் மறைக்கல்வி தொடரில், இறைவனின் மனுவுருவான வார்த்தையாம் இயேசு, சட்டத்தை அழிப்பதற்கல்ல, மாறாக, நிறைவேற்றவே வந்தார் என்பதை கடந்த வாரத்தில் நோக்கினோம். இறைவனின் கட்டளைகள் என்பவை, இறைவன் தம் மக்களோடு தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் உடன்படிக்கை உரையாடலின் ஒரு பகுதியேயாகும்......

 

புதன் மறைக்கல்வியுரையின்போது

புதன் மறைக்கல்வியுரையின்போது

மறைக்கல்வியுரை : அருளின் புது வாழ்வில் திருச்சட்ட நிறைவு

13/06/2018 16:00

இயேசுவை நோக்கி ஓர் இளைஞர், 'நிலைவாழ்வை உரிமையாக்கிக் கொள்ள, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?' என கேட்கிறார். இன்றைய உலகில் பொதுவாகக் காணப்படும் ஓர் ஆவலை வெளிப்படுத்துவதாக இந்த கேள்வி உள்ளது. இன்றைய உலகில், குறிப்பாக இளையோர், சுவையற்ற ஒரு சாதாரண வாழ்வோடு நிறைவுகாண முடியாமல், ஓர் உண்மையான, முழுமையான வாழ்வு

 

பாசமுள்ள பார்வையில் – மனிதச் சட்டமா? கடவுள் கட்டளையா?

செபத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் துறவியர்

பாசமுள்ள பார்வையில் – மனிதச் சட்டமா? கடவுள் கட்டளையா?

14/11/2017 15:14

புனிதத்தில் வளர, துறவியர் விதித்துக்கொண்ட உண்ணாநோன்பு சட்டம் பெரிதா? அல்லது, அயலவரின் தேவை உணர்ந்து, அன்பு காட்ட வேண்டுமென்று, ஆண்டவன் தந்த கட்டளை பெரிதா?