சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

கந்தமால்

கட்டக்-புவனேஸ்வர் பேராயர் ஜான் பார்வா

மறைசாட்சிகளின் நினைவிடத்தில் கட்டக்-புவனேஸ்வர் பேராயர் ஜான் பார்வா

கந்தமால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மேலும் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க..

26/10/2017 15:17

இந்தியாவின் ஒடிசா மாநிலத்தின் கந்தமால் மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை மேலும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கட்டக்-புவனேஸ்வர் பேராயர் ஜான் பார்வா அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார். பாதிக்கப்பட்ட கந்தமால் கிறிஸ்தவர்கள் சார்பாக, உச்ச நீதிமன்றம், கடந்த ஆண்டில் மாநில அரசுக்கு