சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

கமிலியன் நிறுவன செய்தி

26வது உலக நோயுற்றோர் நாளுக்கு கமிலியன் சபை செய்தி

நோயுற்ற குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவி

26வது உலக நோயுற்றோர் நாளுக்கு கமிலியன் சபை செய்தி

10/02/2018 15:48

26வது உலக நோயுற்றோர் நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு கமிலியன் நிறுவனத் தலைவர் Palma Sgreccia வெளியிட்டுள்ள செய்தி