சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

கர்தினால் ஆசுவால்ட் கிரேசியஸ்

திருத்தந்தையுடன் கர்தினால் ஆசுவால்டு கிரேசியஸ்

திருத்தந்தையுடன் கர்தினால் ஆசுவால்டு கிரேசியஸ்

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் மீது ஆசியர்கள் உயர்மதிப்பு

13/03/2018 15:38

உலக மக்களில் மூன்றில் இரு பாகத்தினர் வாழ்கின்ற ஆசியக் கண்டத்தில்,    திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், மிகவும் பிரபலம் அடைந்தவராக இருக்கின்றார், 90 விழுக்காட்டுக்கு மேற்பட்ட ஆசிய மக்கள், திருத்தந்தை மீது, மிக, மிக உயர்வான மதிப்புக் கொண்டுள்ளனர் என்று, இந்திய திருஅவைத் தலைவர் ஒருவர்............ 

 

கர்தினால் ஆசுவால்ட் கிரேசியஸ் வழங்கிய தவக்காலச் செய்தி

இந்திய ஆயர் பேரவையின் தலைவர், கர்தினால் ஆசுவால்ட் கிரேசியஸ்

கர்தினால் ஆசுவால்ட் கிரேசியஸ் வழங்கிய தவக்காலச் செய்தி

15/02/2018 15:25

இந்திய ஆயர் பேரவையின் தலைவர், கர்தினால் ஆசுவால்ட் கிரேசியஸ் அவர்கள் வழங்கியுள்ள தவக்காலச் செய்தி