சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

கல்விப்பணி

மரியன்னை சகோதரர்கள் துறவு சபைக்கு திருத்தந்தையின் செய்தி

மரியன்னை சகோதரர்கள் துறவு சபையின் 200ம் ஆண்டு நிறைவின் இலச்சினை

மரியன்னை சகோதரர்கள் துறவு சபைக்கு திருத்தந்தையின் செய்தி

20/04/2017 16:10

Marist Brothers என்றழைக்கப்படும் மரியன்னை சகோதரர்கள் துறவு சபை, தன் 200ம் ஆண்டை சிறப்பிக்கும் தருணத்தில், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், மடல் அனுப்பியுள்ளார்.

 

கல்விப் பணியும் இரக்கத்தின் பணியே - பாகிஸ்தான் ஆயர்

ஃபைசலாபாத் பள்ளியில் செபிக்கும் மாணவர்கள்

கல்விப் பணியும் இரக்கத்தின் பணியே, - பாகிஸ்தான் ஆயர்

24/09/2016 17:08

திரு அவையில் கொண்டாடப்படும் இரக்கத்தின் யூபிலி ஆண்டிற்கு இயைந்த வகையில், பாகிஸ்தான் ஃபைசலாபாத் மறைமாவட்டம் கல்வி ஆண்டைச் சிறப்பிக்கின்றது.