சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

காடுகள்

காடுகளின் அழகு

காடுகளின் அழகு

காடுகள் வருங்காலத்திற்கு இன்றியமையாதவை, ஐ.நா.

10/07/2018 15:33

காடுகளும், மரங்களும், பெருமளவான மக்கள் அறிந்திருப்பதற்கு அதிகமாகவே மனித வாழ்வுக்கு உதவுகின்றவேளை, இவை, உணவு பாதுகாப்பு, குடிநீர், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, கிராமப் பொருளாதாரம் போன்றவற்றிற்கு முக்கிய பங்காற்றுகின்றன என்று, ஐ.நா.வின் புதிய அறிக்கை ஒன்று கூறுகிறது......................