சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

காத்திருப்பது

மறையுரையாற்றும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

இறைவன் நமக்காக பொறுமையுடன் காத்திருக்கிறார்

12/02/2018 15:57

'பொறுமை காப்பது என்பது, விலகியிருத்தலைக் குறிக்கவில்லை, மாறாக, ஒருவருக்கே உரிய எல்லைகளுடன் கருத்துப் பரிமாற்றங்களை மேற்கொள்வதாகும்' என இத்திங்களன்று காலை நிறைவேற்றிய திருப்பலியில் மறையுரையாற்றினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். 'சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் விசுவாசம், பொறுமையை உருவாக்குகிறது'

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலய திருப்பலி

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றியத் திருத்தந்தை

நாம் விலகிச்சென்றாலும், நம்மைவிட்டு விலகாத இறைவன்

30/03/2017 14:27

இறைவனை விட்டு விலகி, பொய் தெய்வங்களையும், கற்பனைகளையும் நாம் துரத்திச் சென்றாலும், இறைவன், நல்ல தந்தையைப்போல் நமக்காகக் காத்திருக்கிறார் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இவ்வியாழன் காலை வழங்கிய மறையுரையில் கூறினார். தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி

 

கடுகு சிறுத்தாலும் – காத்திருப்பதிலும் ஆனந்தம்...

குட்டி இளவரசனும், நரியும்.

கடுகு சிறுத்தாலும் – காத்திருப்பதிலும் ஆனந்தம்...

12/12/2015 14:30

நடக்கப்போகும் நல்லதொரு நிகழ்வுக்காக, அல்லது, மனதுக்குப் பிடித்த ஒருவரைச் சந்திப்பதற்காகக் காத்திருக்கும் நேரம் மிக ஆனந்தமானது. காத்திருக்கும் ஆனந்தத்தைத் தருவது திருவருகைக் காலம்.