சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

கானாவில் திருமணம்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 10

நற்செய்தியாளர் யோவான்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 10

27/03/2018 15:55

யோவான் நற்செய்தியின் இரு பகுதிகள் - முதல் 11 பிரிவுகள், "அரும் அடையாளங்களின் நூல்" என்றும், இறுதி 9 பிரிவுகள், "மகிமையின் நூல்" என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 9

கானா திருமண விருந்தில் இயேசு ஆற்றிய முதல் அரும் அடையாளம்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 9

20/03/2018 15:02

கானா திருமணத்தில் இயேசு ஆற்றிய முதல் அரும் அடையாளத்தைக் குறித்து பதிவு செய்துள்ள இறைவாக்கியங்களில் சில, நமக்குச் சொல்லித்தரும் பாடங்களைப் பயில முயல்வோம்.

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 7

கானா திருமண நிகழ்வைச் சித்திரிக்கும் ஓவியம்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 7

06/03/2018 14:59

எப்போது அந்தப் பணியாளர்கள் விளிம்பு வரை, அதாவது, தொட்டிகள் நிறைந்து வழியும் வரை நீர் நிரப்பினார்களோ, அப்போதே அந்தத் தண்ணீர், திராட்சை இரசமாக மாறியது.

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 6

கானா திருமணத்தில் இயேசுவும் மரியாவும்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 6

27/02/2018 14:28

"அவர் உங்களுக்குச் சொல்வதெல்லாம் செய்யுங்கள்" என்று அன்னை மரியா கூறியதன் விளைவாக, கானா திருமணத்தில் நிகழ்ந்தனவற்றை இன்றையத் தேடலின் மையமாக்குவோம்.

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 5

கானா திருமணத்தில் இயேசுவும் மரியாவும்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 5

20/02/2018 15:03

"அவர் உங்களுக்குச் சொல்வதெல்லாம் செய்யுங்கள்" (யோவான் 2:5). அன்னை மரியா கூறிய இந்தக் கூற்றின் அழகையும், ஆழத்தையும் இன்றையத் தேடலில் சிந்திக்க முயல்வோம்.

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 4

கானா திருமணத்தில், இயேசுவும், மரியாவும்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 4

13/02/2018 14:32

"அம்மா, அதைப்பற்றி நாம் என்ன செய்ய முடியும்? என் நேரம் இன்னும் வரவில்லையே" (யோவான் 2:4) என்று இயேசு கூறிய  மறுமொழியில், நம் தேடலைத் தொடர்கிறோம்.

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 3

கானா திருமணத்தில் கலந்துகொண்ட இயேசுவும் மரியாவும்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 3

06/02/2018 14:43

அன்னை மரியா தன் மகனிடம் சென்று, "திராட்சை இரசம் தீர்ந்துவிட்டது" என்றார். இறை வல்லுனர்கள் பலர், மரியாவின் இந்தக் கூற்றை, அழகான ஒரு செபம் என்று கூறுகின்றனர். 

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 2

கானா திருமணத்தில் இயேசுவும் அவரது தாயும்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 2

30/01/2018 15:06

எங்கெல்லாம் தன் உதவி தேவை என்று அன்னை மரியா உணர்கிறாரோ, அங்கெல்லாம் எவ்வித அழைப்பும் இல்லாமல் சென்று, அவர்களுக்கு உதவி செய்வது, அவரது தனிப்பட்ட குணம்.