சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

கீழை வழிபாட்டுமுறை பாப்பிறை நிறுவனம்

கீழை வழிபாட்டுமுறை பாப்பிறை நிறுவனத்தில் நடப்பட்ட நினைவு மரத்திற்கு மண்ணைத் தள்ளுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

கீழை வழிபாட்டுமுறை பாப்பிறை நிறுவனத்தில் நடப்பட்ட நினைவு மரத்திற்கு மண்ணைத் தள்ளுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

கீழை வழிபாட்டுமுறை பாப்பிறை நிறுவனம் துவக்கப்பட்ட 100ம்..

12/10/2017 16:13

1917ம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் தேதி கீழை வழிபாட்டுமுறை பேராயம் துவக்கப்பட்டதன் முதல் நூற்றாண்டையும், அதே ஆண்டு அக்டோபர் 15ம் தேதி கீழை வழிபாட்டுமுறை பாப்பிறை நிறுவனம் துவக்கப்பட்டதன் நூறாண்டையும் சிறப்பிக்கும் இவ்வேளையில், சிறப்புச்செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். கீழை