சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

குவாத்தமாலா

குவாத்தமாலா திருஅவை

குவாத்தமாலா திருஅவை

புலம்பெயர்தல் பிரச்சனைக்கு மனிதாபிமான அணுகுமுறை தேவை

11/07/2017 16:22

இன்றைய சமுதாயத்தில் இடம்பெறும் புலம்பெயர்தல் பிரச்சனை குறித்து, உலக அளவிலான, மற்றும், மனிதாபிமானத்துடன் கூடிய அணுகுமுறை ஒன்று தேவை என அறிவித்துள்ளது, குவாத்தமாலா ஆயர் பேரவை. குவாத்தமாலா நாட்டின் அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் இவ்வழைப்பை முன்வைத்துள்ள அந்நாட்டு ஆயர்கள்.................

 

உரோம் மகதலேனா பங்கில் நோயுற்ற சிறுவனைத் தடவிக்கொடுக்கும் திருத்தந்தை

உரோம் மகதலேனா பங்கில் நோயுற்ற சிறுவனைத் தடவிக்கொடுக்கும் திருத்தந்தை

திருத்தந்தையின் டுவிட்டர் செய்தி

14/03/2017 15:08

 “நலிந்தவர்கள் மற்றும், ஏழைகளுக்கு நம் கதவுகளைத் திறந்துவிடும் மனநிலையைப் பெறும்பொருட்டு, ஒருவர் ஒருவருக்காக நாம் செபிப்போம்” என்ற வார்த்தைகள், திருத்தந்தையின் டுவிட்டரில், இச்செவ்வாயன்று வெளியாயின. மேலும், மத்திய அமெரிக்க நாடான குவாத்தமாலாவில், சில நாள்களுக்கு முன்னர் இடம்பெற்ற தீ