சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

கொலோசெயம் திடலில் சிலுவைப்பாதை

சிலுவைப்பாதையின் இறுதியில், திருத்தந்தை எழுப்பிய மன்றாட்டு

ஏப்ரல் 14, புனித வெள்ளியன்று, உரோம் நகரின் மறைசாட்சிகள் நினைவிடமான, கொலோசெயம் திடலில் நடைபெற்ற சிலுவைப்பாதை

சிலுவைப்பாதையின் இறுதியில், திருத்தந்தை எழுப்பிய மன்றாட்டு

15/04/2017 11:47

ஏப்ரல் 14, புனித வெள்ளியன்று, உரோம் நகரின்  கொலோசெயம் திடலில் நடைபெற்ற சிலுவைப்பாதையின் இறுதியில், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் எழுப்பிய மன்றாட்டு.