சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயம்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

திருத்தந்தை : கிறிஸ்தவ செபம் துணிச்சல் மிக்கது

12/01/2018 14:21

இயேசுவில் நம் விசுவாசமும், பல புனிதர்கள் போன்று, இன்னல்கள் நேரத்தில் அவற்றையும் கடந்து செல்லும் நம் துணிச்சலும், கிறிஸ்தவ செபத்தை எடுத்துக்காட்டும் பண்புகள் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இவ்வெள்ளியன்று மறையுரையில் கூறினார். சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில், இவ்வெள்ளி

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றும்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

செபிக்காத மேய்ப்பர் மக்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்க இயலாது

10/01/2018 12:28

மேய்ப்பரின் அதிகாரம், இறைவனுக்கும் மக்களுக்கும் நெருக்கமாக இருப்பதிலிருந்து வருகின்றது என்று, இச்செவ்வாய் காலை சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில் மறையுரையாற்றினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். அதிகாரம் கொண்டவர் போன்று இயேசு போதிப்பது பற்றிக் கூறும், இந்நாளைய 

 

திருத்தந்தையின் மறையுரை: கிறிஸ்தவர்கள் மகிழ்வில் வாழ்பவர்கள்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றும் திருத்தந்தை

திருத்தந்தையின் மறையுரை: கிறிஸ்தவர்கள் மகிழ்வில் வாழ்பவர்கள்

21/12/2017 15:55

மீட்கப்பட்ட, மன்னிக்கப்பட்ட மக்களாய் வாழ அழைக்கப்பட்டுள்ள கிறிஸ்தவர்கள், அடக்கச் சடங்கில் பங்கேற்று சோகம் கொண்டவர்களாக வாழ்வது கூடாது - திருத்தந்தை

 

பாலனுக்காக காத்திருக்கும் குடில்கள், நம்பிக்கை அடையாளங்கள்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் மறையுரை வழங்கும் திருத்தந்தை

பாலனுக்காக காத்திருக்கும் குடில்கள், நம்பிக்கை அடையாளங்கள்

19/12/2017 16:05

குடில்கள், குழந்தை இயேசுவின் திரு உருவங்கள் இன்றி காத்திருப்பதையும், குழந்தை பிறப்புகளின்றி சில நாடுகள் உள்ளதையும் ஒப்புமைப்படுத்தி திருத்தந்தை பேசினார்.

 

திருத்தந்தை: படைப்பின் மீது இறைவன் காட்டும் மென்மை

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில், மறையுரை வழங்கும் திருத்தந்தை

திருத்தந்தை: படைப்பின் மீது இறைவன் காட்டும் மென்மை

14/12/2017 15:34

இறைவனின் மென்மையான குணம் அனைத்து படைப்புக்கள் மீதும் பரவியுள்ளது என்பது, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் இவ்வியாழன் வழங்கிய மறையுரையின் கருப்பொருளாக அமைந்தது.

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்

இறைவனால் ஆறுதல்படுத்தப்பட நம்மையே நாம் கையளிப்போம்

11/12/2017 15:40

புகார்களிலும் மனக்குறைகளிலும் தங்களை இழந்துவிடாமல், இறைவனால் ஆறுதல்படுத்தப்பட உங்களை கையளியுங்கள் என இத்திங்களன்று காலை திருப்பலியில் மறையுரையாற்றினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றி மறையுரை வழங்கிய திருத்தந்தை

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

தாழ்ச்சியாய் இருப்பது,இயேசுவைப் போல அவமதிப்புக்களை ஏற்பது

05/12/2017 15:36

தாழ்ச்சி, கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு மிகவும் இன்றியமையாத பண்புகளில் ஒன்றாகும் என்றும், இப்பண்பு, தூய ஆவியாரின் கொடைகள் நம்மில் வளர்வதற்கு அவசியம் என்றும், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இச்செவ்வாய் காலையில் சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில் கூறினார். இந்நாளைய 

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்  மறையுரையாற்றுகிறார்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் மறையுரையாற்றுகிறார்

திருத்தந்தை : நம் ஆலயங்கள் சேவைக்காக இருப்பவை

24/11/2017 15:04

விழிப்புடனிருத்தல், சேவையாற்றுதல், இலவசமாகப் பணியாற்றுதல் ஆகிய மூன்று செயல்களும், தூய ஆவியாரின் ஆலயத்தை, தூய்மையாக வைத்துக்கொள்ள உதவும் என்று,  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில், இவ்வெள்ளி காலை நிறைவேற்றிய திருப்பலியில் மறையுரையாற்றினார். பகைவர்க