சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயம்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றி மறையுரையாற்றுகிறார்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றி மறையுரையாற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

பெண்களை சுயநலத்திற்காகப் பயன்படுத்துவது கடவுளுக்கு எதிரான..

15/06/2018 16:03

புறக்கணிக்கப்பட்ட மற்றும், சுயநலத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் பெண்களுக்காகவும், வேலை கிடைப்பதற்காக தங்களின் மாண்பை விற்கும் சிறுமிகளுக்காகவும் செபிப்போம் என்று, இவ்வெள்ளிக்கிழமை காலையில் சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில், விசுவாசிகளிடம் கூறினார்,

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில்  திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

பிறரை அவமதிப்புக்கு உள்ளாக்குவது, கொல்வதற்கு ஈடாகும்

14/06/2018 16:00

ஒருவரை நாம் அவமதிக்கும்போது, அவரின் வருங்காலத்தைக் கொலை செய்கிறோம் என, இவ்வியாழன் காலை திருப்பலி மறையுரையில் கூறினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் வியாழன் காலை திருப்பலி நிறைவேற்றி மறையுரை வழங்கிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள்,

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில்  திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

கிறிஸ்தவர்களின் சாட்சிய வாழ்வு உப்பாக, ஒளியாக இருப்பது

12/06/2018 15:27

உணவுக்கு சுவையூட்ட உப்பு பயன்படுகிறது, அதுபோல், ஒளியும் பிறருக்கே ஒளியூட்டுகிறது, இந்த உப்பும், ஒளியும் போன்று, கிறிஸ்தவர்கள் தினசரி வாழ்வில் சாட்சிகளாகச் செயல்படவேண்டும் என அழைப்பு விடுத்தார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.  தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் இச்செ

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

நற்செய்தி அறிவிப்பில் முக்கியமான நாயகர் தூய ஆவியார்

11/06/2018 16:09

அறிவிப்பு, சேவை, கைம்மாறு கருதாமை ஆகிய மூன்றும், நற்செய்தி அறிவிப்பிற்கு மூன்று அடிப்படை கூறுகள் என, திருத்தூதர் பர்னபா விழாவான இத்திங்களன்று மறையுரையாற்றினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். வத்திக்கானில் தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில், இத்திங்கள் காலையில் திருப்பலி

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

கடவுள்மீது நாம் காட்டும் அன்பு, இரக்கச் செயல்கள் வழியாக...

08/06/2018 15:38

கடவுளின் அன்பு எல்லையற்றது, அவரின் எளிமையிலும், இரக்கத்திலும் அவரின் மகத்துவம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று, சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில், இவ்வெள்ளிக்கிழமை காலையில் மறையுரையாற்றினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். இயேசுவின் திருஇதயப் பெருவிழாவான இவ்வெள்ளியன்று நிறைவேற்றிய

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில்  திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

திருத்தந்தை-நினைவும் நம்பிக்கையும் இணைந்தே செல்ல வேண்டும்

07/06/2018 15:53

கிறிஸ்தவ வாழ்வில் முன்னோக்கிச் செல்வதற்கு, இயேசுவோடு நிகழ்ந்த முதல் சந்திப்புக்களையும், விசுவாசத்தை நமக்கு வழங்கியவர்களையும், அன்பின் சட்டத்தையும் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இவ்வியாழனன்று மறையுரையாற்றினார். சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலய

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்  திருப்பலி  நிறைவேற்றுகிறார்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்

திருத்தந்தை - கடும் கொடுமைகளுக்கு பின்புலத்தில் தீயவன்

01/06/2018 15:35

இக்காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமல்லாமல், ஏனைய மனிதர்களும், கலாச்சார காலனித்துவம், போர், பசி, அடிமைத்தனம் ஆகியவற்றின் வழியாக கடும் கொடுமைகளுக்கு உள்ளாக்கப்படுவதைக் கண்டு வருகிறோம் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இவ்வெள்ளிக்கிழமையன்று திருப்பலியில் கூறினார். வத்திக்கானில், தான் 

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்

உலகப்போக்கு சிந்தனைகள், நடவடிக்கைகளைத் தவிர்ப்போம்

29/05/2018 15:47

துன்ப நேரங்களில் உலகின் போக்குக்குத் திரும்பிவிடாமல், புனிதத்துவம் நோக்கிய பாதையில் நிலைத்திருப்போம் என, சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில், இச்செவ்வாய் காலையில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில் விசுவாசிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். புனிதத்துவம் நோக்கிய பாதையில்