சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

செயலி:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயம்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை

உலகப்போக்குகளை கண்டிப்போர் சித்ரவதைகளுக்கு உள்ளாவார்கள்

23/05/2017 15:37

உலகப்போக்குகளைக் கண்டித்ததற்காக எண்ணற்ற துறவியரும் அருள்பணியாளர்களும் சித்ரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளனர், ஏனெனில் துணிச்சலற்ற, அதேவேளை, சுகம் தேடும் நிறுவனமாக திருஅவை இருக்க வேண்டும் என தீயோன் விரும்புகின்றான் என உரைத்தார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். உலகப்போக்குகளைக் கண்டிப்போர்

 

திருத்தந்தை : உண்மையான கோட்பாடு ஒன்றிணைக்கும்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத் திருப்பலியில் மறையுரை வழங்கும் திருத்தந்தை

திருத்தந்தை : உண்மையான கோட்பாடு ஒன்றிணைக்கும்

19/05/2017 15:58

உண்மையான கோட்பாடு ஒன்றிணைக்கும், மாறாக, கருத்தியல் கொள்கைகள் பிரிவினையை ஏற்படுத்தும் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், மறையுரை வழங்கினார்.

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்   திருத்தந்தை

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை

இறையன்பை சுவைத்தவர்கள், மகிழ்வைப் பகிர்ந்துகொள்வர்

18/05/2017 13:57

அதிகாரம், ஆடம்பரம் இவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு காட்டப்படும் இவ்வுலக அன்பைப் போல் அல்லாமல், இயேசுவின் அன்பு, அளவற்ற வகையில் வெளிப்படுகிறது என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இவ்வியாழன் காலை நிறைவேற்றியத் திருப்பலியில் மறையுரை வழங்கினார். தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லச்

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றும்  திருத்தந்தை

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றும் திருத்தந்தை

திருத்தந்தை : இயேசு அளிக்கும் அமைதியே உண்மையானது

16/05/2017 16:29

உண்மையான அமைதி, மனிதரால் உருவாக்கப்படுவது அல்ல, மாறாக, இது தூய ஆவியாரின் கொடை என, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இச்செவ்வாயன்று கூறினார். வத்திக்கானில் தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில், இச்செவ்வாய் காலையில், நிறைவேற்றிய திருப்பலியில், சிலுவையின்றி கிடைக்கும்

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை   திருப்பலி

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை திருப்பலி

இறைமக்களின் நம்பிக்கையை ஆழப்படுத்தும் பயணம் - திருத்தந்தை

11/05/2017 16:33

இறைவனின் மக்கள், தங்கள் நம்பிக்கையை ஆழப்படுத்தும் பயணத்தில் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இவ்வியாழன் காலை சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில் மறையுரை வழங்கினார். திருத்தூதுப் பணிகள் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட முதல் வாசகத்தில்

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தில் திருத்தந்தை திருப்பலி மறையுரை

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தில் திருத்தந்தை திருப்பலி மறையுரை

திருத்தந்தை : தூய ஆவியாரைப் பணிவோடு வரவேற்போம்

09/05/2017 15:22

தூய ஆவியாருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல், அவரைப் பணிவோடு  வரவேற்போம் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இச்செவ்வாய் காலை திருப்பலியில் கூறினார். வத்திக்கானில் தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தைப் பராமரித்துவரும் அருள்சகோதரிகள் சபையை நிறுவிய புனித லூயிசா தி மரிலாக்

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில்  திருத்தந்தை திருப்பலி மறையுரை

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை திருப்பலி மறையுரை

இறைவனின் ஆச்சரியங்களுக்கு திறந்த மனம் கொண்டிருக்க அழைப்பு

08/05/2017 16:27

தூய ஆவியாரே திரு அவையையும், கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தையும் வழிநடத்திச் செல்கிறார் என்றும், இறைவன் வழங்கும் ஆச்சரியங்களுக்கு திறந்த மனம் கொண்டவர்களாக கிறிஸ்தவர்கள் செயல்படவேண்டுமென்றும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார். தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் 

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை திருப்பலி

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை திருப்பலி

திருஅவையில் சாந்த குணம் வளர திருத்தந்தை அழைப்பு

05/05/2017 15:32

தங்களின் பாவங்களை மூடிமறைப்பதற்காக, கண்டிப்பான ஒரு போக்கைப் பயன்படுத்தும் மக்கள், திருஅவையில் இன்றும் உள்ளனர் என, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் இவ்வெள்ளி காலையில், சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில் கூறினார். கடின உள்ளம் கொண்டிருந்த அடக்குமுறையாளராக இருந்து