சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

சீக்கியர்கள்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தில் பல்சமயத் தலைவர்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தில் பல்சமயத் தலைவர்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

உரையாடலும், கூட்டுறவும் மிக அவசியமான தேவைகள்

16/05/2018 15:12

கிறிஸ்தவம், இந்து, புத்தம், சமணம், சீக்கியம் ஆகிய மதங்களைச் சார்ந்த பிரதிநிதிகள், இணைந்து வந்து, உரோம் நகரில் மேற்கொண்ட ஒரு முயற்சியை தான் பாராட்டுவதாக, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், தன்னைச் சந்திக்க வந்திருந்த பல்சமயத் தலைவர்களிடம் கூறினார். "தர்மமும் வார்த்தையும் - சிக்கல் நிறைந்த