சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

சோளம் வளர்ந்துள்ள நிலம்

பாசமுள்ள பார்வையில்:  வாழ்வோம்... வாழவைப்போம்...

சோளம் செழித்து வளர்ந்துள்ள நிலம்

பாசமுள்ள பார்வையில்: வாழ்வோம்... வாழவைப்போம்...

15/07/2017 14:42

நம்மைப் போலவே, நம்மைச் சுற்றியிருப்போரும் உன்னத வாழ்வு பெறவேண்டும் என்ற உயர்ந்த இலட்சியம் கொண்டு வாழ்வோம். இவ்விதம் வாழ்ந்த காமராஜர் - பிறந்தநாள், ஜூலை 15.