சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

தானியங்கி ஆயுத அமைப்புமுறை

ஈரான் குர்த் சனநாயக கட்சியின் பேஷ்மேரா உறுப்பினர்கள் ஆயுதங்களைச் சரிசெய்கின்றனர்

ஈரான் குர்த் சனநாயக கட்சியின் பேஷ்மேரா உறுப்பினர்கள் ஆயுதங்களைச் சரிசெய்கின்றனர்

பொறுப்புணர்வற்ற தானியங்கி ஆயுத அமைப்பு முறை தடுக்கப்பட....

10/04/2018 15:46

உயிர் பறிக்கும் தானியங்கி ஆயுத அமைப்புமுறைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் செயல்திட்டம் உருவாக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து, இத்திங்களன்று ஜெனீவாவின் ஐ.நா அவைக் கூட்டத்தில் உரையாற்றினார் திருப்பீடப் பிரதிநிதி பேராயர் இவான் யுர்கோவிச்.  உயிர் பறிக்கும் தானியங்கி ஆயுத அமைப்புமுறைகளைக்