சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

தாய்லாந்து புத்தமதத் துறவிகள்

தாய்லாந்து புத்தமதத் துறவிகளைச் சந்திக்கிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

தாய்லாந்து புத்தமதத் துறவிகளைச் சந்திக்கிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

தாய்லாந்து புத்தமதத் துறவிகளைச் சந்தித்த திருத்தந்தை

16/05/2018 15:04

புத்தர்களும், கிறிஸ்தவர்களும் ஒருவர் ஒருவருடைய ஆன்மீக பாரம்பரியத்தை உளமார மதிப்பதில் வளரவேண்டும் என்பதே தன் விருப்பம் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் தன்னை சந்திக்க வந்திருந்த புத்தமதப் துறவிகளிடம் கூறினார்.  தாய்லாந்து நாட்டிலிருந்து வருகை தந்திருந்த புத்தமதத் துறவிகளை, மே 16