சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

திராட்சைத் தோட்ட வேலையாள்கள் உவமை

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 8

கானா திருமணப் பந்தியில், இயேசுவும், மரியாவும், சீடர்களுடன்...

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 8

13/03/2018 15:08

முதலில் நல்லவை, இறுதியில் தரம் குறைந்தவை என்பது உலகம் வகுத்துள்ள அளவுகோல். ஆனால், இறைவனின் கணிப்பில், இறுதியில் வருபவை மிகச் சிறந்தவையாக இருக்கும்.

திராட்சைத் தோட்ட உரிமையாளரை,   தொழிலாளர்கள் திட்டமிட்டு கொல்லும் உவமை

திராட்சைத் தோட்ட உரிமையாளரை, தொழிலாளர்கள் திட்டமிட்டு கொல்லும் உவமை

பொதுக்காலம் 27ம் ஞாயிறு – ஞாயிறு சிந்தனை

07/10/2017 09:16

வன்முறை என்ற சொல் ஒவ்வொரு நாளும் நமது செய்தித்தாள்களிலும், தொலைக்காட்சியிலும் இடம்பெறும் சொல்லாக மாறிவிட்டது. நமது ஊடகங்கள் காட்டும் வன்முறைகள் நம்மை எவ்வளவு தூரம் பாதிக்கின்றன என்பதை அறியாத அளவு, நாம் வன்முறைக் கலாச்சாரத்தில் ஊறிப்போயிருக்கிறோம். எனக்குத் தெரிந்த தமிழ் அறிவைக் கொண்டு, 

 

பொதுக்காலம் 25ம் ஞாயிறு - ஞாயிறு சிந்தனை

திராட்சைத் தோட்ட தொழிலாளர்கள் உவமை

பொதுக்காலம் 25ம் ஞாயிறு - ஞாயிறு சிந்தனை

23/09/2017 16:41

‘தோழரே, உமக்குக் கொடுத்தபடியே கடைசியில் வந்த இவருக்கும் கொடுப்பது என் விருப்பம். எனக்குரியதை நான் என் விருப்பப்படி கொடுக்கக் கூடாதா?’