சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

திருத்தந்தையின் இறுதி செபம்

சிலுவைப்பாதையின் முடிவில், திருத்தந்தை கூறிய செபம்

சிலுவைப்பாதையின் முடிவில், திருத்தந்தை வழங்கும் ஆசீர்

சிலுவைப்பாதையின் முடிவில், திருத்தந்தை கூறிய செபம்

31/03/2018 11:35

ஆண்டவராகிய இயேசுவே, வெட்கம், மனவருத்தம், நம்பிக்கை ஆகியவற்றால் நிறைந்துள்ள எம் பார்வை உம்மைநோக்கித் திரும்பியுள்ளது.