சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

திருத்தந்தையின் மேய்ப்புப்பணி பயணம்

செசேனா மற்றும் பொலோஞாவுக்கு திருத்தந்தையின் பயணம்

புனித பேதுரு பசிலிக்கா வளாகத்தில் திருத்தந்தை

செசேனா மற்றும் பொலோஞாவுக்கு திருத்தந்தையின் பயணம்

20/04/2017 16:25

இத்தாலியின் வடபகுதியில் அமைந்துள்ள செசேனா மற்றும் பொலோஞா ஆகிய நகரங்களுக்கு திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், அக்டோபர் 1ம் தேதி, மேய்ப்புப்பணி பயணம் மேற்கொள்வார்.